top of page

הדרכת מטפלים

כמדריכה מוסמכת המוכרת על ידי האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי, אני מלווה מטפלים רבים בשלבי התפתחות מקצועית שונים. אני מאמינה מאוד בהדרכה. תפקידה של ההדרכה היא בראש ובראשונה למידה והתפתחות, התבוננות בתאוריות, טכניקות ופיתוח מיומנויות שונות.

 

כמו כן, עיבוד תהליכים המתרחשים בהעברה ובהעברה נגדית. ההדרכה עוסקת ברגשיותו של המטפל, חולשותיו ועולמו האישי ביחס לפרט, לזוג ולמשפחה בה מטפל.

מזמינה אתכם, מטפלים משפחתיים המתמודדים עם דילמות בחדר הטיפול ומעוניינים להעשיר ולהעמיק בתהליכים הטיפוליים, לפנות להדרכה פרטנית.

האם אתם זקוקים להדרכה מקצועית? קחו רגע וענו לעצמכם על השאלות:

- האם אתם נמצאים במקום שאין לו הדרכה?

- האם אתם מרגישים תקועים?

- האם אתם רוצים להעמיק בתובנות שלכם לגבי הטיפולים ולהבין מה קורה לכם בטיפול מול המטופלים?

אם עניתם בחיוב לאחת מהשאלות, הדרכה מקצועית יכולה לסייע לכם בהתמקצעות והעמקת הידע הטיפולי.

bottom of page