top of page

הדרכת הורים

הורות היא משימה מורכבת וקשה. כולנו חווים קשיים מול ילדינו. כל שינוי משפיע ומערער גם את המערכת ההורית ואת הסמכות שלנו על ילדינו. לעיתים אנו מתקשים במתן גבולות, או מציבים גבולות נוקשים מידי, לעיתים אין אנו מצליחים לייצר קו אחיד וברור מול ילדינו או מאמינים בדרכי חינוך שונים, אם אנו מרגישים כמי שאיבד שליטה על ילדינו, כאשר ישנן מריבות בלתי פוסקות בין האחים ניתן לפנות לטיפול בהורות.

אני מאמינה כי המפתח לשינוי סביב הקשיים שאנו עלולים להתמודד עם ילדנו – חבוי בנו - ההורים. זו אינה נוסחה של עשה/אל תעשה, אלא התבוננות והבנה עמוקה יותר סביב הסיבות להתנהגויותיהם, בחירותיהם וכיצד אנו ההורים יכולים להשפיע ולשנות את המציאות. כל זאת, תוך אמונה שעם עקביות ועבודה קשה ניתן להגיע לשינוי.

האם אתם זקוקים להדרכת הורים? קחו רגע וענו לעצמכם על השאלות:

- האם הילדים עושים כל מה שבא להם ואתם מרגישים שאיבדתם שליטה?

- האם אתם חשים מותשים, חסרי אונים, במתח תמידי או כועסים על ילדיכם?

- האם אתם מצויים בקונפליקט תמידי ביניכם ביחס לחינוך ילדיכם?

- קונפליקט אשר משפיע ומכניס אי שקט לבית?

אם עניתם לחיוב לאחת מהשאלות, הדרכת הורים יכולה לסייע במציאת פתרון לסיטואציה ותמיכה לקראת יציאה לדרך חיובית יותר.

bottom of page